This is a beta version of XTools. If you find any bugs, please report them on Phabricator.

Զգուշացում. Վերարտադրման ուշացման հավանականությունը շատ բարձր է, գործողությունը, որը կատարվել է հետո 4 րոպե չի կարող ցուցադրվել:

Admin Score Find out how admin-worthy a user is