This is a beta version of XTools. If you find any bugs, please report them on Phabricator.

Merk: Replikasjonsforsinkelsen er høy, endringer nyere enn 51 minutter blir antakelig ikke vist.

Admin Score Find out how admin-worthy a user is