This is a beta version of XTools. If you find any bugs, please report them on Phabricator.

شمارندهٔ ویرایش سریع، کثیف و ساده آنالیز سریع از مشارکت‌های کاربر