This is a beta version of XTools. If you find any bugs, please report them on Phabricator.

توجه: تکرار تأخیر بالا است، تغییرات جدیدتر از 51 دقیقه ممکن است نشان داده نشود.

بالاترین ویرایش‌ها دریافت ویرایش‌های یک کاربر، شامل ویرایش در فضای نام یا ویرایش در صفحه