This is a beta version of XTools. If you find any bugs, please report them on Phabricator.

بالاترین ویرایش‌ها دریافت ویرایش‌های یک کاربر، شامل ویرایش در فضای نام یا ویرایش در صفحه