This is a beta version of XTools. If you find any bugs, please report them on Phabricator.

Merk: Replikasjonsforsinkelsen er høy, endringer nyere enn 2 minutter blir antakelig ikke vist.

Toppredigeringer Vis redigeringene til en bestemt bruker, enten topp-redigeringer per navnerom eller redigeringer per side